perpendikulyar

perpendikulyar
<lat. perpendicularis – şaquli> Başqa bir düz xətt və ya müstəvi ilə düz bucaq təşkil edən düz xətt. Düz xəttə perpendikulyar çəkmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • perpendikulyarlıq — is. Perpendikulyar vəziyyət, perpendikulyar olma. Müstəvinin perpendikulyarlığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • en — 1. 1. «N» hərfinin adı. 2. Formullarda şərti rəmz – latın hərfi «N», «n» ilə işarə olunaraq hər hansı bir kəmiyyəti bildirir. 2. is. Bir şeyin köndələn vəziyyətdə uzunluğu. Küçənin eni. Otağın eni. Parçanın eni. – Eni iki kilometrdən artıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üfüqi — sif. <ər.> Üfüq xəttinə paralel, şaquli xəttə perpendikulyar olan. Üfüqi xətt. Üfüqi səth …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xaç — is. Xristianlığın rəmzi sayılan və bir birini perpendikulyar olaraq qət edən iki mildən ibarət sitayiş obyekti. Kilsələrin xaçları. Ağac xaç. – <Xanım> soyuq əlləri ilə boğazındakı xaçından bərk bərk yapışdı, dua oxudu, Allahı çağırdı. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsas — is. <ər.> 1. Bünövrə, özül, bina, təməl. Evin əsası çox möhkəmdir. // məc. Bir şeyin özülünü, təməlini, özəyini təşkil edən şey; kök. Operanın əsasını xalq dastanı təşkil edir. 2. Sif. mənasında. Başlıca, ən mühüm, zəruri. Əsas əlamət. Əsas …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”